Grąžinimo politika

  1. TEISĖ ATSAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo (gavimo) dienos arba jeigu Pirkėjas vartotojas vienu užsakymu užsisakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo ​​paskutinės prekės pristatymo dienos (gavimo datos), arba jeigu prekės pristatomos skirtingomis partijomis ar dalimis, – nuo ​​pristatymo (gavimo) dienos. ) paskutinės partijos ar dalies, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 punkte išvardytas sutartis. Pirkėjas gali atsisakyti Sutarties elektroninių ryšių priemonėmis, išsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą el. paštu: (info@korme.lt). Pirkėjo pranešime turi būti aiškiai nurodytas Pirkėjo atsisakymas sudaryti Sutartį. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir kt.), pateikdamas šį dokumentą Prekių paskirstymo punktui arba kartu su pranešimu apie sutarties atsisakymą atsiųsdamas jo kopiją, įrodančią, kad prekės pirktos iš Pardavėjo. . Perkant kelias prekes pagal vieną Sutartį, jo teisė atsisakyti galioja tiek visoms prekėms, tiek vienai ar kelioms prekėms. Kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas, taikomos 9.2 – 9.8 punktuose nurodytos sąlygos.

9.2. Prekės grąžinamos Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsisakymą sudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties išsiuntimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas atsako už tinkamą grąžinamų prekių supakavimą. Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas, gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą, nenurodo Pirkėjui kitaip.

9.3. Prekes Pirkėjas grąžina tik per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius). Prekių pristatymo adresas: T. Masiulio g. 18P, LT-52460 Kaunas,, Lietuvos Respublika.

9.4. Pinigai už grąžintas prekes, įskaitant Pirkėjo sumokėtas sumas už užsakytų Prekių pristatymą, grąžinami Pirkėjui po prekių grąžinimo Pardavėjui. Tais atvejais, kai grąžinama tik dalis įsigytų prekių, pristatymo išlaidos nėra kompensuojamos. Pirkėjas sutinka, kad pinigai jam būtų grąžinti banko pavedimu į sąskaitą, kuria buvo atliktas apmokėjimas.

9.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jeigu jis negali atlikti pavedimo dėl Pirkėjo kaltės (pvz., netikslūs duomenys ir pan.).

9.6. Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas prekes, gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamomis prekėmis, sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir susigrąžinti už tai sumokėtą sumą. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Pirkėjas, grąžindamas prekes, laikosi šių sąlygų:
9.7.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje arba kitoje tvarkingoje pakuotėje;

9.7.2. prekės turi būti nenaudotos, tinkamos parduoti (su nepažeistomis etiketėmis, nenuimtomis apsauginėmis plėvelėmis ir pan.). Grąžinamom