Prekių pirkimo sąlygos ir nuostatos

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO KORME INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS
1.1. Pardavėjas –
UAB “Korme”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 306174014, buveinės registracijos adresas: Virginijaus Druskio g. 6-18, LT-04305 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100015463019, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3. Parduotuvė – elektroninė Pardavėjo valdoma ir administruojama parduotuvė, pasiekiama adresu