Privatumo ir slapukų politika

Privatumo ir slapukų politika

 

Mes, UAB „Korme“ gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo ir slapukų politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų bei slapukų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

 

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos regla