Privatumo ir slapukų politika

Mes, UAB „Korme“ gerbiame jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo ir slapukų politikos (toliau – „Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų bei slapukų tvarkymą. Mes įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos.

I. Apibrėžimai

Šioje Privatumo politikoje naudojamos šios sąvokos:

 • Mes, arba Bendrovė, reiškia UAB “Korme”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 306174014, buveinės registracijos adresas: Virginijaus Druskio g. 6-18, LT-04305 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100015463019, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
 • Svetainė reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu www.korme.lt.
 • Paskyra reiškia elektroninę paskyrą, sukurtą Svetainėje.
 • Taisyklės reiškia Prekių pirkimo–pardavimo Korme internetinėje parduotuvėje taisykles, kurios kartu yra ir prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir Taisyklėse. Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir Taisyklių, taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.

 II. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis: 

 • vardas, pavardė;
 • banko sąskaita;
 • gimimo data arba asmens kodas;
 • PVM registracijos numeris (jei registruotas PVM mokėtoju);
 • verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo numeris arba individualios įmonės kodas;
 • pristatymo adresas, apskritis, miestas, pašto kodas;
 • mokėjimo kortelių numeriai, galiojimo data; mokėjimo kortelės pavadinimas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • socialinės paskyros („Facebook“, „Google“) informacija (neprivaloma);
 • informacija apie jūsų augintinius: vardas, amžius, veislė.

III. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarčių sudarymas. 

Tvarkymo tikslas: tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti pirkimo – prekių pardavimo sutartį su jumis arba sudaryti su jumis sutartį:

 • Sudaryti sutartį ir ją vykdyti;
 • užtikrinti prekių tiekimą

Duomenų tvarkymo trukmė: Klientų, jų darbuotojų/atstovų, asmens duomenys bus tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties nutraukimo dienos, jeigu sutartis dėl prekių pirkimas-pardavimas buvo baigtas. Jei sutartyje numatytas garantinis laikotarpis, viršijantis aukščiau nurodytą apdorojimo terminą, visi su sutartimi susiję asmens duomenys bus saugomi tol, kol pasibaigs garantinis laikotarpis.

Jei teisminio proceso metu reikalinga sutartis, dėl kurios pratęsiamas nurodytas 10 (dešimties) metų tvarkymo terminas, tai visi su sudaryta sutartimi susiję asmens duomenys bus tvarkomi vienerius metus nuo galutinio atitinkamų institucijų sprendimas.

Jūsų pirkimo ir veiksmų istorijos, jūsų krepšelyje esančių prekių ir veiksmų el. paštu bei svetainėje duomenis tvarkysime ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo paskutinio pirkimo datos. .

IV. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas.

Tvarkymo tikslas: mestvarkome jūsų asmens duomenis, kad apsaugotume mūsų teisines teises:

 • užtikrinti mūsų turto, turtinių interesų ir klientų, kitų asmenų apsaugą;
 • užtikrinti mokesčių už pateiktas prekes išieškojimą, skolų administravimą, žalos valdymą;
 • užtikrinti sukčiavimo, kitų nesąžiningų veiksmų prevenciją;
 • administruoti, valdyti ir išieškoti skolas;
 • siekdami užtikrinti mūsų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą.

Duomenų apdorojimo trukmė: 

Jūsų duomenis, susijusius su mūsų teisėtais interesais ir mokėjimais, tvarkysime ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo operacijos datos.

4.1. Rinkodara, tiesioginė rinkodara.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų teisėtas interesas, jūsų sutikimas.

Jūsų asmens duomenis tvarkome, kad galėtume teikti bendruosius ir asmeninius pasiūlymus (įskaitant mūsų partnerių pasiūlymus) ir kitą informaciją. Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją Jums galime siųsti keliais būdais: elektroniniu paštu ir SMS. Siekdami pasirinkti jums siunčiamus pranešimus ir pasiūlymus, geriau pažinti jus ir jūsų poreikius, pagerinti jūsų patirtį naudojantis mūsų produktais, automatizuoti rinkodaros priemonių naudojimą efektyvesniam klientų įtraukimui, plėsti produktų asortimentą. pasiūlyti ir nuolat juos tobulinti, teikti Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją apie mūsų gaminius, analizuojame duomenis, susijusius su klientų elgesiu svetainėje, mūsų gaminių naudojimo modeliais ir/ar kitais ženklais ir naudosime tokius duomenis sugrupuoti klientus. Šiems tikslams naudojame pažangius duomenų analizės įrankius, pagrįstus automatine duomenų analize.


Duomenų apdorojimo trukmė:

Sutikimo faktą saugosime sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 24 mėnesius po jo galiojimo pabaigos. Sutikimo galiojimo laikotarpis yra iki 36 mėn., nebent jį atšauktumėte anksčiau.

Aukščiau aprašyti veiksmai neturi jums jokio teisinio ar panašiai reikšmingo poveikio, tačiau jie leis mums geriau suprasti jūsų poreikius, pomėgius ir pomėgius, suteiks geresnės kokybės mūsų produktų naudojimo patirtį. atsisakyti pranešimų su pasiūlymais ir informacija svetainėje arba pranešdami mums šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

4.2. Tinklalapio administravimas, palaikymas, tobulinimas.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų teisėtas interesas, jūsų sutikimas.

Mes tvarkome duomenis, kai lankotės ir naršote mūsų svetainėje, siekdami rinkti statistinius duomenis ir gerinti Paslaugų kokybę bei lankytojų patirtį.

Duomenų apdorojimo trukmė:

Žr. XII skyrių (Slapukai).

4.3. Klientų aptarnavimas – paklausimai, prašymai, skundai.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų teisėtas interesas, jūsų sutikimas.

Jei susisieksite su mumis telefonu ar raštu (el. paštu ar kitu būdu), mes išsaugosime jūsų kreipimosi į mus faktą ir pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume tinkamai išnagrinėti jūsų prašymą ir (arba) atsakyti į jūsų klausimą, prašymą ar skundą.

Duomenų apdorojimo trukmė:

Skundai, pretenzijos, rašytiniai prašymai, susiję su sutarties vykdymu ir/ar galintys būti susiję su ginčais, saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir ne ilgiau kaip 10 metus po jo galiojimo pabaigos.

V. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinės pareigos ir teisės aktų reikalavimai.

Tvarkymo tikslas: tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami laikytis teisinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi.

 • apskaita, mokesčiai, kitos viešosios prievolės;
 • vartotojų teisių apsauga;
 • produkto sauga;
 • informacijos saugumas;
 • kitos mums svarbios sritys.

Duomenų apdorojimo trukmė:

Jūsų duomenis tvarkysime teisės aktuose numatytu laikotarpiu (pvz., apskaitos dokumentams, sąskaitoms faktūroms ir pan. nustatytas 10 metų laikotarpis). Įmonės dokumentų saugojimo, archyvavimo ir tvarkymo terminai taikomi ir nustatomi pagal galiojančius teisės aktus, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės bei kitų dokumentų ir /arba rekomendacijos.

VI. Iš kokių šaltinių gauname jūsų asmens duomenis?

Beveik visus jūsų asmens duomenis gauname iš jūsų: kai registruojatės Svetainėje ar naudojatės Svetaine, perkate produktus ir kitais atvejais, taip pat kaip išsamiau paaiškinta šioje privatumo politikoje.< /p>

VII. Ar bendriname jūsų duomenis su kitais? 

Bendrovė įtraukė įvairius paslaugų teikėjus (pvz., serverių prieglobos, duomenų centrų, debesų kompiuterijos, palaikymo, IT, mokėjimų, tapatybės tikrinimo, dokumentų galiojimo tikrinimo, tarpininkavimo, mokėjimų, audito, apskaitos, teisės, mokesčių tiekėjus) konsultavimo paslaugos, žalos administravimas, skolų išieškojimas, analizė, tiesioginė rinkodara, el. paštas, SMS žinutės, klientų aptarnavimas, skambučių centras ir kitos paslaugos).

Jei reikia ir teisiškai pagrįsta, Jūsų duomenis teikiame ir paslaugų teikėjams, kurie yra atskiri duomenų valdytojai ar duomenų tvarkytojai, taip pat kompetentingoms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat kitiems duomenų valdytojams, kurie turi teisę gauti informaciją pagal su galiojančiais teisės aktais ir (arba) mūsų teisėtais interesais

Gavus jūsų sutikimą, jūsų duomenys gali būti atskleisti jūsų nurodytiems asmenims.

Be to, kai prisijungiate prie mūsų svetainės, dalis jūsų informacijos pateikiama automatiškai arba su jūsų sutikimu bendrovės partneriui Shopify (žr. https: //www.shopify.com/legal/privacy/customers) taip pat (https: // www.shopify.com/legal/privacy).

VIII. KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys, nurodyti šioje Privatumo politikoje, saugomi ir kitaip tvarkomi ne ilgiau kaip kiekviename atitinkamame duomenų tvarkymo pagrinde nurodytą laikotarpį ir ne ilgiau, nei būtina pasiekti tikslams, dėl kurių buvo renkami duomenys.

Tais atvejais, kai šioje privatumo politikoje duomenų saugojimo terminas nenurodytas, Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau nei būtina tikslams, dėl kurių duomenys buvo surinkti, pasiekti, arba laikotarpį, kurį nustato teisės aktų.

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiui, Jūsų duomenis sunaikiname arba anonimizuojame negrįžtamai ir patikimai kaip įmanoma greičiau per laikotarpį, kuris pagrįstai reikalingas tokiam veiksmui atlikti.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau nei nurodyta šioje privatumo politikoje tik tada, kai:

 • jūsų duomenys reikalingi tinkamam skolos, žalos administravimui (pavyzdžiui, neįvykdėte savo finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų arba padarėte mums žalos ar kiti asmenys), ginčo, skundo nagrinėjimas ir sprendimas, mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsauga;
 • būtina tam, kad galėtume apsiginti nuo esamų ar grėsmingų reikalavimų, pretenzijų ar teisinių veiksmų ir įgyvendinti savo teises;
 • yra pagrįstų įtarimų dėl pažeidimų, neteisėtos veiklos, dėl kurių yra arba gali būti atliekamas tyrimas;
 • tai būtina norint užtikrinti atsarginių kopijų, informacinių sistemų veikimą, atsparumą, vientisumą, operacijų atsekamumą, statistinius ir kitus panašius tikslus;
 • yra ir kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

IX. Jūsų teisės.

9.1. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis ir teisė gauti asmens duomenų kopiją

Turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, kai tai darome, pasiekti asmens duomenis. Štai kodėl mes iš anksto informuojame jus apie savo apdorojimo veiklą šioje privatumo politikoje. Jei turite klausimų arba norėtumėte daugiau sužinoti, kokią informaciją apdorojame iš jūsų, visada maloniai kviečiame susisiekti su mumis ir suteiksime daugiau informacijos.

9.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Pasikeitus Jūsų mums pateiktiems duomenims (pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) arba jeigu manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, pataisyti ar pataisyti tokią informaciją.

9.3.Teisė atšaukti sutikimą

Tuo atveju, kai tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir jūsų sutikimu pagrįstas duomenų tvarkymas bus sustabdytas

Pavyzdžiui, galite bet kada atšaukti sutikimą gauti pasiūlymus.

turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą šiais būdais:

bet kuriuo metu el. laiške paspaudę nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių“.

9.4. Teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kai tvarkymas grindžiamas teisėtais interesais.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Jei siunčiame jums bendruosius pasiūlymus ir informaciją remdamiesi mūsų teisėtais interesais, jūs turite teisę bet kada atsisakyti bendrųjų pasiūlymų:

bet kuriuo metu el. laiške paspaudę nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių“;

9.5. Teisė ištrinti (teisė būti pamirštam).

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz., išnykus duomenų tvarkymo pagrindui ir pan.), turite teisę reikalauti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, susisiekite su mumis Privatumo politikoje nurodytais būdais.

Jūsų prašymą ištrinti visus duomenis traktuosime kaip prašymą nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

Jei pateiksite mums prašymą ištrinti visus ar kai kuriuos savo duomenis ir išreikšite norą „būti pamirštam“, mes nebetvarkysime tų jūsų duomenų, kurie nebebus reikalingi kurie buvo surinkti ar kitaip apdoroti. Pasinaudojus teise „būti pamirštam“, jūsų asmens duomenys toliau bus tvarkomi šiais pagrindiniais tikslais ir šiais pagrindiniais pagrindais (sąrašas nėra baigtinis):

 • apskaitos, mokesčių reikalavimų vykdymo tikslais asmens duomenys toliau bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą (duomenis tvarkyti būtina įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę pareigą);
 • siekiant tvarkyti klientų skundus ir kitus prašymus bei paklausimus, asmens duomenys bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą (tai yra būtina tvarkyti duomenis, kad būtų įvykdyta sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas);
 • kilus ginčams, administruojant skolas, siekiant įgyvendinti kitus mūsų teisinius reikalavimus ir apsaugoti savo teises, duomenys toliau bus tvarkomi pagal 6 straipsnio 1 dalį. f) BDAR (duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų).

9.6. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą.

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, kai ginčijate duomenų tikslumą, pareiškėte nesutikimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir pan.) , taip pat turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą.

9.7. Teisė į duomenų perkeliamumą

Šia teise galėsite pasinaudoti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

 • Jūsų sutikimas;
 • sutarties vykdymas arba veiksmai, kurių buvo imtasi jūsų prašymu iki sutarties sudarymo

Jūsų prašymu ir jei tai techniškai įmanoma, duomenis tiesiogiai perduosime kitam jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

9.8. Teisė skųstis 

Jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome pažeisdami asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visada prašome iš pradžių susisiekti su mumis tiesiogiai.

Jei jūsų netenkina mūsų siūlomas problemos sprendimas arba, jūsų nuomone, nesiimame veiksmų, kurių reikia imtis, kad patenkintume jūsų prašymą, turėsite teisę pateikti skundą Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt).< /p>

X. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti savo klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, turėsime patvirtinti Jūsų tapatybę.

Tais atvejais, kai nesiregistravote svetainėje, norėdami patvirtinti savo tapatybę, galime paprašyti nurodyti atitinkamus duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą arba telefono numerį). . Atlikdami šį patikrinimą taip pat galime paskutiniu kontaktu (SMS ar el. paštu) išsiųsti kontrolinį pranešimą, prašydami atlikti įgaliojimo veiksmą, taip pat galime paprašyti papildomų dokumentų ar duomenų. Jei patikrinimo procedūra nepavyks, būsime priversti pareikšti, kad nesate prašomų duomenų duomenų subjektas, ir turėsime atmesti jūsų prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, įsipareigojame nedelsdami, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patvirtinimo procedūros užbaigimą, kad suteiktume jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės dėl jūsų užklausos. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jei jūsų prašymas pateiktas elektroniniu būdu, atsakymą jums pateiksime ir elektroniniu būdu, nebent tai bus neįmanoma (pvz., dėl ypač didelės informacijos apimties) arba kai prašysite jums atsakyti kitu būdu .

 Teisės aktuose numatytomis sąlygomis ir pagrindais turime teisę motyvuotu rašytiniu atsakymu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą. Informaciją suteiksime jums nemokamai, tačiau jei prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio, galime reikalauti pagrįsto mokesčio administracinėms išlaidoms padengti arba atsisakyti imtis veiksmų pagal jūsų prašymą.

XI. Asmens duomenų apsauga

Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, naudojame įvairias technines ir organizacines saugumo priemones. Jūsų asmens duomenys saugomi saugiai ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui.

XII. Slapukai

Svetainėje www.korme.lt naudojami slapukai. Mūsų svetainėje naudojami slapukai statistiniams duomenims rinkti ir prisiminti, ką padarėte naršydami, bei rinkti šią informaciją, siekdami pagerinti mūsų veiklą ir suasmenintą reklamą. Galite sutikti, kad būtų naudojami visi arba tik tam tikri slapukai.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos gali naudoti svetainės, kad naudotojo patirtis būtų efektyvesnė.Įstatymai teigia, kad galime saugoti slapukus jūsų įrenginyje, jei jie yra griežtai būtini šios svetainės veikimui. Visiems kitiems slapukų tipams mums reikalingas jūsų leidimas. Ši svetainė naudoja skirtingų tipų slapukus. Savo sutikimą galite bet kada pakeisti arba atšaukti mūsų svetainėje.

Svetainės veikimui būtini slapukai/Svetainės veikimui būtini slapukai:

Vardas/pavadinimas

Funkcija/paskirtis

Trukmė/galiojimas

_ab

Naudojamas su prieiga prie administratoriaus.

2m

_secure_session_id

Naudojama kartu su naršymu parduotuvės vitrinoje.

24 val.

_shopify_country

Naudojamas atsiskaitant.

sesija

_shopify_m

Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti.

1m

_shopify_tm

Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti.

30 min

_shopify_tw

Naudojama klientų privatumo nustatymams tvarkyti.

2w

_storefront_u

Naudojama siekiant palengvinti kliento paskyros informacijos atnaujinimą.

1 min

_tracking_consent

Stebėjimo nuostatos.

1m

c

Naudojamas atsiskaitant.

1m

krepšelis

Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu.

2w

krepšelio_valiuta

Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu.

2w

krepšelio_ženklas

Naudojamas atsiskaitant.

2w

krepšeliai_krepšeliai

Naudojamas atsiskaitant.

2w

krepšelio_ver.

Naudojamas kartu su pirkinių krepšeliu.

2w

išsiregistravimas

Naudojamas atsiskaitant.

4w

išsiregistravimo_žetonas

Naudojamas atsiskaitant.

1m

dinaminė_išsiregistravimo_parodoma_krepšelyje

Naudojamas atsiskaitant.

30 min

hide_shopify_pay_for_checkout

Naudojamas atsiskaitant.

sesija

išlikti gyvam

Naudojama nustatant pirkėjo lokalizaciją.

2w

pagrindinio įrenginio_id

Naudojama prisijungiant prie prekybininko.

2m

ankstesnis_žingsnis

Naudojama atsiskaitant.

1m

prisiminti_mane

Naudojama atsiskaitant.

1m

saugus_kliento_sig.

Naudojama kartu su kliento prisijungimu.

20m

shopify_pay

Naudojamas atsiskaitant

1m

shopify_pay_redirect

Naudojama atsiskaitant.

30 minučių, 3w arba 1m, priklausomai nuo vertės

parduotuvės_santrauka

Naudojama kartu su kliento prisijungimu.

2m

tracked_start_checkout

Naudojama atsiskaitant.

1m

Ataskaitų teikimas ir analizė/ Ataskaitų teikimas ir analizė

Vardas

Funkcija

Trukmė

_nukreipimo_puslapis

Stebėkite nukreipimo puslapius.

2w

_orig_referrer

Stebėkite nukreipimo puslapius.

2w

_s

Shopify analytics.

30 min

_shopify_d

Shopify analytics.

sesija

_shopify_s

Shopify analytics.

30 min

_shopify_sa_p

Shopify analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais.

30 min

_shopify_sa_t

Shopify analizė, susijusi su rinkodara ir persiuntimais.

30 min

_shopify_y

Shopify analytics.

1m

_y

Shopify analytics.

1m

_shopify_evids

Shopify analytics.

sesija

Svetainių veikimui būtini slapukai/Svetainės veikimui būtini slapukai:

Trečioji šalis/Trečiosios šalys

Aprašymas/Paskirtis

Privatumo politika/Privatumo politika

Debesų blyksnis

Shopify naudoja „Cloudflare“ tinklą kaip paslaugą, skirtą maršruto parinkimui.

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Ataskaitų teikimas ir analizė

Trečioji šalis/Trečiosios šalys

Aprašymas/Paskirtis

Privatumo politika/Privatumo politika

Facebook Pixel

Naudojame „Facebook Pixel“, kad padėtume įvertinti, kaip vartotojai sąveikauja su mūsų svetainėmis.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

Naudojame „Google Analytics“, kad padėtume įvertinti, kaip vartotojai sąveikauja su mūsų svetainėmis.

https://policies.google.com/privacy

„Google“ žymų tvarkyklė

Naudojame „Google“ žymų tvarkyklę, kad padėtume valdyti analizės paslaugų teikėjus.

https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Naudojame „Hotjar“, kad padėtume įvertinti, kaip vartotojai sąveikauja su mūsų svetainėmis.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Reklama/Rinkodaros

Trečioji šalis/Trečiosios šalys

Aprašymas/Paskirtis

Privatumo politika/Privatumo politika

„Facebook“ tinkintos auditorijos

Naudojame „Facebook“ tinkintas auditorijas, kad pateiktume tikslines reklamas asmenims, kurie lankosi mūsų svetainėse

https://www.facebook.com/policy.php

Google

Naudojame „Google Ads“, kad pateiktume tikslines reklamas asmenims, kurie lankosi mūsų svetainėse.

https://policies.google.com/privacy

Socialinė žiniasklaida ir turinys/ Socialinė žiniasklaida ir turinys

Trečioji šalis/Trečiosios šalys

Aprašymas/Paskirtis

Privatumo politika/Privatumo politika

Facebook Connect

Naudojame „Facebook Connect“, kad mūsų svetainės lankytojai galėtų bendrauti ir dalytis turiniu per „Facebook“ socialinės žiniasklaidos platformą.

https://www.facebook.com/policy.php

XIII. Kontaktai

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

UAB “Korme”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 306174014, buveinės registracijos adresas: Virginijaus Druskio g. 6-18, LT-04305 Vilnius, Lietuva tel. +37060890201, el. paštas info@korme.lt.

9. Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika galioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d. Mes turime teisę pakeisti Privatumo politiką, apie pakeitimus paskelbdami interneto svetainėje www.korme.lt.

.